efsc

Upgrade uw browser naar de nieuwste versie voor een betere ervaring.

Downloads

Alle relevante documenten kunnen hieronder in verschillende talen worden gedownload.

De vertaalde versies van de Nationale Agentschappen zijn ondergeschikt aan de originele Engelse versie.

Wanneer een vertaalde versie nog niet is bijgewerkt, wordt dit aangegeven met een sterretje*.

EFESC-handboek

Het EFESC-handboek is bindend. Hierin worden het doel, de structuur en de voorschriften van EFESC gedefinieerd.

EFESC-handboek

12th april 2022

EFESC Europese kettingzaagnormen (ECS)

De European Chainsaw Standards (ECS) zijn bindend. De ECS legt de vaardigheden vast die nodig zijn om het respectieve niveau van Europese kettingzaagcertificaten te behalen. Het ECS vormt daarmee de basis voor beoordelingen.

Europese kettingzaagnormen ECS 1

21st augustus 2023

Europese kettingzaagnormen ECS1 (spanning)

31st augustus 2023

Europese kettingzaagnormen ECS 2

21st augustus 2023

Europese kettingzaagnormen ECS 3

21st augustus 2023

Europese kettingzaagnormen ECS 4

21st augustus 2023

EUROPESE KETTINGZAAGNORMEN Pre-test naar ECC3

12th april 2022

EUROPESE KETTINGZAAGNORMEN - WERKEN OP HOOGTE

12th april 2022

EFESC Handboek Bijlagen

Alleen met uitzondering van bijlage 3 zijn de bijlagen van het EFESC-handboek niet-bindende documenten. De bijlagen bieden richtlijnen, aanbevelingen en formulieren voor de praktische implementatie van de regelgeving die is vastgelegd in het EFESC-handboek.

EFESC Handboekbijlagen (hieronder):

23rd juli 2020

Richtlijnen voor EFESC-beoordelaars

Bijlage 1: Praktijkcode EFESC-beoordelaars

14th September 2023

Bijlage 2: Richtlijnen voor goedkeuring door EFESC-beoordelaar

14th September 2023

Richtlijnen voor EFESC-verificatie

Bijlage 3: EFESC-verificatiesysteem (bindend)

12th april 2022

Bijlage 4: EFESC-verificatierapportformulier

25th april 2024

Checklists voor EFESC-beoordelingscentra en beoordelaars

ECC1 locatievereisten en apparatuurchecklist

12th april 2022

ECC2-locatievereisten en checklist voor apparatuur

12th april 2022

ECC3 locatievereisten en apparatuurchecklist

12th april 2022

ECC4 locatievereisten en apparatuurchecklist

12th april 2022

ECC-scorebladen

ECC-scoreblad ECC1

13th September 2021

ECC-scoreblad ECC1 (Spanning)

12th april 2022

ECC-scoreblad ECC2

6th July 2021

ECC-scoreblad ECC3

14th april 2022

ECC-scoreblad ECC4

31st augustus 2021

Test voor op het ECC3-scoreformulier

12th april 2022

EFESC EUROPESE BOSMAAIER NORMEN (EBS) en SCOREBLAD (EBC)

EUROPESE BOSMAAIER STANDAARD EBS

18th april 2024

EUROPESE BOSMAAIER SCOREBLAD EBC

18th april 2024

Algemene aanbevelingen en formulieren van EFESC

Richtlijn voor kabelondersteund vellen

19th april 2024

Pre-test naar ECC3 – Verklarende opmerkingen

24th februari 2023

Bijlage 5: EFESC-definities

12th april 2022

CPD-recordformulier

12th april 2022

EP & SSRA-formulier

12th april 2022