efsc

Upgrade uw browser naar de nieuwste versie voor een betere ervaring.

emoc

Na drie jaar werk presenteren de EMOC-projectpartners de normen en procedures voor een "Europees certificaat van bekwaamheid voor machinebedieners". Dit certificaat is het eerste instrument dat machinisten een onafhankelijke erkenning biedt van hun in de beroepspraktijk opgedane vaardigheden en bekwaamheden.

EMOC is een bekwaamheidscertificaat dat tot doel heeft te voldoen aan de wettelijke vereisten op EU-niveau, evenals aan de criteria voor bos- en bedrijfscertificeringen, en dat een stimulans vormt voor onderwijs en opleiding in bosbouwbedrijven.

De projectresultaten bieden aannemers en opdrachtgevers daarmee een instrument om aan te tonen dat operators in de basis bekwaam zijn om met machines te werken en ze te bedienen.

  • EMOC biedt machinebedieners een erkenning van hun vaardigheden die wordt geaccrediteerd door onafhankelijke instanties.
  • De projectresultaten bieden ondernemers en hun opdrachtgevers een instrument om aan te tonen dat bedieners van machines bekwaam zijn om specifieke taken uit te voeren. EMOC biedt bewijs van competenties die voldoen aan de wettelijke vereisten en de criteria van bos- en aannemerscertificering.
  • EMOC bevordert onderwijs en voortgezet onderwijs in bosbedrijven.

EMOC is geen vervanging van een basisberoepsopleiding die idealiter de competenties biedt om de complexe taken bij het bedienen van moderne bosbouwmachines te vervullen. Het is in feite een aanvullend instrument voor beslissingsondersteuning, wanneer opleidingscertificaten niet voorhanden zijn of de individuele competentienorm onduidelijk is.

EMOC-documenten

De resultaten van het EMOC-project zijn gebundeld in het EMOC-handboek dat in vijf talen beschikbaar is. Dit is de proefversie van de EMOC-normen en -procedures die klaar is voor beoordeling en commentaar en die volledig van toepassing zal worden na goedkeuring door de Algemene Vergadering van EFESC in het voorjaar van 2023.

Het handboek is hier te downloaden:

EMOC-handboek, normen en richtlijnen voor beoordelaars Engels (origineel) 

EMOC-handboek, normen en richtlijnen voor beoordelaars, Tsjechisch (vertaling)

EMOC-handboek normen en begeleiding voor beoordelaars, Duits (vertaling)

EMOC-handboek, normen en richtlijnen voor beoordelaars, Spaans (vertaling)

EMOC-handboek, normen en richtlijnen voor beoordelaars, Zweeds (vertaling)

Erasmus+ project 2019-1-DE02-KA202-006339
Projectduur:
09 / 2019 naar 08 / 2022

Projectpartners:

        


De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.