efsc

Upgrade uw browser naar de nieuwste versie voor een betere ervaring.

Over Efesc

Onze missie is om de mobiliteit van bos- en groenarbeiders binnen de Europese Unie te vergemakkelijken door het accrediteren en bevorderen van de erkenning van individuele nationale kwalificaties tussen partnerlanden op Europees niveau.

Onze doelstellingen

De European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) is een ledenorganisatie van vertegenwoordigers van de industrie en organisaties die de certificeringsprocessen voor vaardigheden en competenties op nationaal niveau beheren en bewaken. EFESC is in 2009 opgericht door leden van een EU Leonardo Project. In 2012 werd het EFESC-handboek goedgekeurd en werd de organisatie officieel opgericht.

De doelstellingen van EFESC zijn het definiëren en handhaven van minimumnormen voor beroepen in de buitenlucht, zoals bosbouw, landschapsarchitectuur, boombewerking en tuinbouw, die in alle Europese landen kunnen worden toegepast. Met het stellen van normen draagt ​​EFESC bij aan de verbetering van veiligheid en gezondheid en de mobiliteit dankzij de uitwisselbaarheid van de certificaten.

ECS: De eerste minimumnormen die door EFESC zijn ontwikkeld, zijn die van kettingzagen. Dit zijn minimumnormen op vijf verschillende niveaus. Alleen geaccrediteerde assessmentcentra mogen het ECC logo (European Chainsaw Certificate) op hun certificaten voor die personen die slagen voor de assessments.

efesc een minoprio