skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Aktualności

Europejski Certyfikat Operatora Maszyn

Europejski Certyfikat Operatora Maszyn (EMOC) został opracowany w ramach trzyletniego projektu ERASMUS+, który pomyślnie zakończył się w sierpniu 2022 roku.

Czytaj więcej

Udany audyt Narodowej Agencji Hiszpanii

Po dwóch latach ograniczeń pandemicznych EFESC mógł wznowić swoje międzynarodowe audyty. Pierwszy audyt po przerwie został przeprowadzony w Hiszpańskiej Agencji Narodowej (CTFC) w dniach 4 i 5 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Pierwsze warsztaty weryfikatora wiodącego w Ossiach w Austrii

EFESC zorganizowało swoje pierwsze warsztaty dotyczące weryfikacji wiodącej w dniach 16-18 listopada 2021 r. w Ossiach w Austrii. Po hybrydowym spotkaniu komitetu ds. standardów, weryfikatorzy i weryfikatorzy wiodący z każdego kraju partnerskiego spotkali się na kilka praktycznych ćwiczeń.

Czytaj więcej

EFESC wymieniony jako dobry przykład w badaniu EU-OSHA

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), agencja informacyjna Unii Europejskiej ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadziła niedawno badanie na temat przyszłości rolnictwa i leśnictwa, koncentrując się na utrzymujących się i pojawiających się zagrożeniach zawodowych i zdrowotnych.

Czytaj więcej