efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Aktualności

Udany audyt Narodowej Agencji Hiszpanii

Po dwóch latach ograniczeń pandemicznych EFESC mógł wznowić swoje międzynarodowe audyty. Pierwszy audyt po przerwie został przeprowadzony w Hiszpańskiej Agencji Narodowej (CTFC) w dniach 4 i 5 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Pierwsze warsztaty weryfikatora wiodącego w Ossiach w Austrii

EFESC zorganizowało swoje pierwsze warsztaty dotyczące weryfikacji wiodącej w dniach 16-18 listopada 2021 r. w Ossiach w Austrii. Po hybrydowym spotkaniu komitetu ds. standardów, weryfikatorzy i weryfikatorzy wiodący z każdego kraju partnerskiego spotkali się na kilka praktycznych ćwiczeń.

Czytaj więcej


EFESC wymieniony jako dobry przykład w badaniu EU-OSHA

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), agencja informacyjna Unii Europejskiej ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadziła niedawno badanie na temat przyszłości rolnictwa i leśnictwa, koncentrując się na utrzymujących się i pojawiających się zagrożeniach zawodowych i zdrowotnych.

Czytaj więcej

Sesja pytań i odpowiedzi online

Komitet Wykonawczy EFESC zorganizuje internetową sesję pytań i odpowiedzi dla organizacji lub instytucji w Europie, które chcą dowiedzieć się więcej o europejskim certyfikacie piły łańcuchowej (ECC) i / lub przystąpić do EFESC.

Czytaj więcej


Walne Zgromadzenie 2020 stało się cyfrowe

EFESC nie ugrzęzł w blokadach i ograniczeniach podróży w obliczu pandemii COVID 10. Zamiast tego organizacja potraktowała to jako okazję do wykazania się kreatywnością i wypróbowania nowych form komunikacji.

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie EFESC 2019

Zgromadzenie Ogólne 2019 odbyło się w Gross-Umstadt w Niemczech. Jej gospodarzem było Kuratorium fuer Waldarbeit und Forsttechnik eV (KWF eV), które jest również siedzibą Niemieckiej Agencji Narodowej, a ostatnio oficjalnego sekretariatu EFESC.

Czytaj więcej