efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

EFESC wymieniony jako dobry przykład w badaniu EU-OSHA

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), agencja informacyjna Unii Europejskiej ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadziła niedawno badanie na temat przyszłości rolnictwa i leśnictwa, koncentrując się na utrzymujących się i pojawiających się zagrożeniach zawodowych i zdrowotnych. W następstwie badania OSHA opublikowała również w marcu 2021 r. Informację dotyczącą polityki na ten bardzo aktualny temat. Podkreśla tam, że praca piłą łańcuchową nadal stanowi „największe ryzyko w leśnictwie”. EFESC i jego europejski certyfikat piły łańcuchowej są jednak wymieniane jako dobry przykład przeciwdziałania temu utrzymującemu się ryzyku dzięki lepszym i ustandaryzowanym kwalifikacjom.

> Przeczytaj pełne badanie tutaj
> Przeczytaj opis polityki