skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

emok

Po trzech latach pracy partnerzy projektu EMOC przedstawiają standardy i procedury dla „Europejskiego certyfikatu kompetencji dla operatorów maszyn”. Certyfikat ten jest pierwszym instrumentem, który oferuje operatorom maszyn niezależne uznanie ich umiejętności i zdolności nabytych w praktyce zawodowej.

EMOC to certyfikat kompetencji, który ma na celu spełnienie wymagań prawnych na poziomie UE, a także kryteriów certyfikacji lasów i firm oraz stanowi zachętę do kształcenia i szkolenia w firmach leśnych.

Wyniki projektu dostarczają zatem wykonawcom i klientom narzędzia do udowodnienia, że ​​operatorzy są zasadniczo kompetentni do pracy z maszynami i obsługiwania ich.

  • EMOC oferuje operatorom maszyn potwierdzenie ich umiejętności, które jest akredytowane przez niezależne organy.
  • Wyniki projektu dostarczają przedsiębiorcom i ich klientom narzędzia do udowodnienia, że ​​operatorzy maszyn są kompetentni do wykonywania określonych zadań. EMOC oferuje dokumenty potwierdzające kompetencje spełniające wymogi prawne oraz kryteria certyfikacji lasów i wykonawców.
  • EMOC sprzyja edukacji i dalszej edukacji w przedsiębiorstwach leśnych.

EMOC nie zastępuje kształcenia zasadniczego zawodowego, które idealnie nadaje kompetencje do wykonywania skomplikowanych zadań związanych z obsługą nowoczesnych maszyn leśnych. W rzeczywistości jest to uzupełniający instrument wspomagania decyzji, gdy nie ma pod ręką certyfikatów szkolenia lub indywidualny standard kompetencji jest niejasny.

dokumenty EMOC

Wyniki projektu EMOC zebrano w podręczniku EMOC, który jest dostępny w pięciu językach. Jest to wersja pilotażowa standardów i procedur EMOC, która jest gotowa do przeglądu i komentarzy i zacznie w pełni obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne EFESC wiosną 2023 r.

Podręcznik można pobrać tutaj:

Podręcznik EMOC, standardy i wytyczne dla osób oceniających język angielski (oryginał) 

Podręcznik EMOC, standardy i wytyczne dla oceniających, czeski (tłumaczenie)

Standardy podręcznika EMOC i wytyczne dla osób oceniających, język niemiecki (tłumaczenie)

Podręcznik EMOC, standardy i wytyczne dla oceniających, hiszpański (tłumaczenie)

Podręcznik EMOC, standardy i wytyczne dla oceniających, szwedzki (tłumaczenie)

Erasmus+ project 2019-1-DE02-KA202-006339
Czas trwania projektu:
09 / 2019 do 08 / 2022

Partnerzy projektu:

        


Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tych publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.