efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Europejski Certyfikat Operatora Maszyn

Europejski Certyfikat Operatora Maszyn (EMOC) został opracowany w ramach trzyletniego projektu ERASMUS+, który pomyślnie zakończył się w sierpniu 2022 r. Standardy i procedury oceny dotyczące oceny ogólnych „umiejętności na poziomie podstawowym” operatorów maszyn są zawarte w podręczniku operacyjnym.

Wyniki projektu są dostępne w pięciu językach jako pilotażowa wersja procedur certyfikacji EMOC. Legitymacje mogą być wydawane, gdy tylko normy i procedury oceny zostaną zatwierdzone przez następne Walne Zgromadzenie EFESC.

Pierwsze szkolenie asesorów odbyło się w ostatnich dniach trwania projektu
w centrum szkoleniowym MWmac w Walii.