skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Europejski certyfikat piły łańcuchowej

Europejskie standardy pił łańcuchowych

Europejskie standardy minimalne (ECS) zostały opracowane dla różnych poziomów kompetencji związanych z używaniem pił łańcuchowych.
Obecnie dostępne są standardy dla następujących poziomów kompetencji:

  • ECS 1: konserwacja pił łańcuchowych i cięcie poprzeczne
  • ECS 1 (Rozciąganie): cięcie poprzeczne drewna na naprężone sekcje drewniane za pomocą symulatora
  • ECS 2: podstawowa ścinka drzew
  • ECS 3: zaawansowana ścinka drzew
  • ECS 4: dmuchane przez wiatr i uszkodzone drzewa
  • ECS (wysokość): użycie piły łańcuchowej na wysokości

Europejskie normy dotyczące pił łańcuchowych są bezpłatne pobrać i używać do celów szkoleniowych.

 

ecc_logo.jpg

Europejski certyfikat piły łańcuchowej

Na podstawie każdego z powyższych poziomów kompetencji ECS uzgodniono formalną procedurę oceny. Poddając się ocenie w akredytowanym centrum oceny, użytkownicy pił łańcuchowych mogą uzyskać rozszerzenie Europejsk Cpiła do metalu Ccertyfikat.

Tylko centra oceny akredytowane przez EFESC mogą wydawać europejskie certyfikaty pił łańcuchowych. Szukaj nasza baza danych znaleźć w pobliżu.