skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Co jest dla mnie?

ECS Dania 029Pilarki są potencjalnie niebezpieczne, więc jako użytkownik pilarki, zarówno zawodowy, jak i prywatny, ważne jest, aby zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie obsługi pilarki. Pierwszym sprawdzianem jakości jest sprawdzenie, czy szkolenie zostało przygotowane zgodnie z europejskimi normami dotyczącymi pił łańcuchowych.

Jeśli chcesz przenieść go na wyższy poziom i poświadczyć swoje kompetencje, europejski certyfikat piły łańcuchowej jest tym, czego szukasz:

  • Europejskie certyfikaty pił łańcuchowych zapewniają przejrzystość umiejętności i kompetencji poprzez szczegółowy opis wymaganych kwalifikacji na każdym poziomie.
  • ECC zwiększa mobilność operatorów i zwiększa szanse na zatrudnienie w całej Europie. Rozpoznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności posiadacza, niezależny od języka i kraju.
  • ECC gwarantuje identyfikowalność licencjonowanego posiadacza certyfikatu poprzez rejestrację w Narodowej Agencji oraz w bazie danych EFESC.

Jak uzyskać certyfikat?

Filmy edukacyjne

Znajdź posiadaczy certyfikatów, asesorów i ośrodki egzaminacyjne