skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Europejskie Certyfikaty Kosiarki

EBC to minimalne standardy bezpiecznej pracy kosą spalinową. Normy te dotyczą użytkowania podkaszarki i kosy spalinowej z metalowym ostrzem. 
EBC można pobrać bezpłatnie w celach szkoleniowych 

Europejski certyfikat kosy spalinowej

Na podstawie każdego EBC uzgodniono formalną procedurę oceny. Poddając się ocenie w akredytowanym ośrodku oceny, użytkownicy kos spalinowych mogą uzyskać Europejski Certyfikat Pilarki Łańcuchowej. 
Tylko centra oceny akredytowane przez EFESC mogą wydawać europejskie certyfikaty kosy spalinowej.