skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

O Efesc

Naszą misją jest ułatwianie mobilności pracowników lasów i terenów zielonych na terenie Unii Europejskiej w akredytacji i promowaniu uznawania kwalifikacji krajowych między krajami partnerskimi na poziomie europejskim.

Nasze cele

Europejska Rada ds. Umiejętności Leśnych i Środowiskowych (EFESC) jest organizacją składającą się z przedstawicieli przemysłu i organizacji, które zarządzają procesami certyfikacji umiejętności i kompetencji na poziomie krajowym oraz monitorują je. EFESC została założona w 2009 roku przez członków unijnego projektu Leonardo. W 2012 r. Zatwierdzono podręcznik EFESC i oficjalnie powołano organizację.

Celem EFESC jest określenie i utrzymanie minimalnych standardów w zawodach plenerowych, takich jak leśnictwo, architektura krajobrazu, prace nad drzewami i ogrodnictwo, które mogą być stosowane we wszystkich krajach europejskich. Ustanawiając standardy EFESC przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia oraz mobilności dzięki wymienności certyfikatów.

ECS: pierwsze minimalne standardy opracowane przez EFESC dotyczą pił łańcuchowych. Są to minimalne standardy na pięciu różnych poziomach. Tylko akredytowane ośrodki oceny mogą korzystać z ECC logo (European Chainsaw Certificate) na ich certyfikatach dla osób, które przejdą testy.

działa na minoprio