efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Pierwsze warsztaty weryfikatora wiodącego w Ossiach w Austrii

EFESC zorganizowało swoje pierwsze warsztaty dotyczące weryfikacji wiodącej w dniach 16-18 listopada 2021 r. w Ossiach w Austrii. Po hybrydowym spotkaniu komitetu ds. standardów, weryfikatorzy i weryfikatorzy wiodący z każdego kraju partnerskiego spotkali się na kilka praktycznych ćwiczeń.

Głównym punktem warsztatów były symulacje oceny wzajemnego uczenia się i harmonizacji we wdrażaniu standardów. Uczestnicy przyjęli różne role, od kandydata po asesora i weryfikatora, aby omówić podejścia do ewaluacji i komunikacji.