efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Pliki do pobrania

Wszystkie istotne dokumenty można pobrać w różnych językach poniżej.

Przetłumaczone wersje Narodowych Agencji są podporządkowane oryginalnej angielskiej wersji.

Jeśli przetłumaczona wersja nie została jeszcze zaktualizowana, jest to oznaczone gwiazdką*.

Podręcznik EFESC

Podręcznik EFESC jest wiążący. Określono w nim cel, strukturę i regulacje EFESC.

Podręcznik EFESC

24th Listopad 2020

Europejskie normy EFESC dotyczące pił łańcuchowych (ECS)

Obowiązujące są europejskie normy dotyczące pił łańcuchowych (ECS). ECS określa umiejętności wymagane do uzyskania odpowiedniego poziomu europejskich certyfikatów pił łańcuchowych. Jako takie ECS stanowią podstawę ocen.

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 1

13th września 2021

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS1 (rozciąganie)

4th września 2019

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 2

8th July 2021

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 3

6th July 2021

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 4

8th July 2021

EUROPEJSKIE NORMY PILARKI ŁAŃCUCHOWE Test wstępny do ECC3

6th July 2021

EUROPEJSKIE NORMY PILARKI ŁAŃCUCHOWE - PRACA NA WYSOKOŚCI

8th Czerwiec 2021

Załączniki do podręcznika EFESC

Jedynie z wyjątkiem Załącznika 3, Załączniki do Podręcznika EFESC są dokumentami niewiążącymi. Załączniki zawierają wytyczne, zalecenia i formularze dotyczące praktycznego wdrażania przepisów zawartych w Podręczniku EFESC.

Załączniki do podręcznika EFESC (poniżej):

23rd Lipiec 2020

Wytyczne dla oceniających EFESC

Załącznik 1: Kodeks postępowania oceniających EFESC

2 i październik 2020

Załącznik 2: Wytyczne dotyczące zatwierdzenia asesora EFESC

23rd Lipiec 2020

Wytyczne weryfikatora EFESC

Załącznik 3: System weryfikacji EFESC (wiążący)

28th July 2021

Załącznik 4: Formularz raportu weryfikacyjnego EFESC

23rd Lipiec 2020

Listy kontrolne dla ośrodków oceny i oceniających EFESC

Wymagania terenu i lista kontrolna wyposażenia ECC1

20th października 2020

Wymagania dotyczące miejsca ECC2 i lista kontrolna wyposażenia

31st maja 2021

Wymagania terenu i lista kontrolna wyposażenia ECC3

31st maja 2021

Wymagania terenu i lista kontrolna wyposażenia ECC4

31st maja 2021

Arkusze wyników ECC

Arkusz ocen ECC ECC1

13th września 2021

Arkusz ocen ECC ECC1 (Naprężenie)

23rd Lipiec 2020

Arkusz ocen ECC ECC2

6th July 2021

Arkusz ocen ECC ECC3

6th July 2021

Arkusz ocen ECC ECC4

31st sierpień 2021

Test wstępny do arkusza ocen ECC3

6th July 2021

Ogólne zalecenia i formularze EFESC

Formularz dokumentacji CPD

2 i październik 2020

Formularz EP i SSRA

2 i październik 2020

Dodatek 5: Definicje EFESC

23rd Lipiec 2020