efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Pliki do Pobrania

Wszystkie istotne dokumenty można pobrać w różnych językach poniżej.

Przetłumaczone wersje Narodowych Agencji są podporządkowane oryginalnej angielskiej wersji.

Jeśli przetłumaczona wersja nie została jeszcze zaktualizowana, jest to oznaczone gwiazdką*.

Podręcznik EFESC

Podręcznik EFESC jest wiążący. Określono w nim cel, strukturę i regulacje EFESC.

Podręcznik EFESC

12th kwietnia 2022

Europejskie normy EFESC dotyczące pił łańcuchowych (ECS)

Obowiązujące są europejskie normy dotyczące pił łańcuchowych (ECS). ECS określa umiejętności wymagane do uzyskania odpowiedniego poziomu europejskich certyfikatów pił łańcuchowych. Jako takie ECS stanowią podstawę ocen.

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 1

13th września 2021

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS1 (rozciąganie)

12th kwietnia 2022

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 2

8th July 2021

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 3

14th kwietnia 2022

Europejskie standardy pił łańcuchowych ECS 4

8th July 2021

EUROPEJSKIE NORMY PILARKI ŁAŃCUCHOWE Test wstępny do ECC3

12th kwietnia 2022

EUROPEJSKIE NORMY PILARKI ŁAŃCUCHOWE - PRACA NA WYSOKOŚCI

12th kwietnia 2022

Załączniki do podręcznika EFESC

Jedynie z wyjątkiem Załącznika 3, Załączniki do Podręcznika EFESC są dokumentami niewiążącymi. Załączniki zawierają wytyczne, zalecenia i formularze dotyczące praktycznego wdrażania przepisów zawartych w Podręczniku EFESC.

Załączniki do podręcznika EFESC (poniżej):

23rd Lipiec 2020

Wytyczne dla oceniających EFESC

Załącznik 1: Kodeks postępowania oceniających EFESC

12th kwietnia 2022

Załącznik 2: Wytyczne dotyczące zatwierdzenia asesora EFESC

23rd Lipiec 2020

Wytyczne weryfikatora EFESC

Załącznik 3: System weryfikacji EFESC (wiążący)

12th kwietnia 2022

Załącznik 4: Formularz raportu weryfikacyjnego EFESC

23rd Lipiec 2020

Listy kontrolne dla ośrodków oceny i oceniających EFESC

Wymagania terenu i lista kontrolna wyposażenia ECC1

12th kwietnia 2022

Wymagania dotyczące miejsca ECC2 i lista kontrolna wyposażenia

12th kwietnia 2022

Wymagania terenu i lista kontrolna wyposażenia ECC3

12th kwietnia 2022

Wymagania terenu i lista kontrolna wyposażenia ECC4

12th kwietnia 2022

Arkusze wyników ECC

Arkusz ocen ECC ECC1

13th września 2021

Arkusz ocen ECC ECC1 (Naprężenie)

12th kwietnia 2022

Arkusz ocen ECC ECC2

6th July 2021

Arkusz ocen ECC ECC3

14th kwietnia 2022

Arkusz ocen ECC ECC4

31st sierpień 2021

Test wstępny do arkusza ocen ECC3

12th kwietnia 2022

EUROPEJSKIE NORMY EFESC dotyczące wykaszarek (EBS) i KARTA WYNIKÓW (EBC)

EUROPEJSKA PODKASZARKA STANDARD EBS 1

24th lutego 2023

KARTA WYNIKÓW EUROPEJSKIEJ WYKOSARKI EBC 1

24th lutego 2023

Ogólne zalecenia i formularze EFESC

Wytyczne dotyczące ścinania wspomaganego przewodem

24th lutego 2023

Wstępny test do ECC3 – uwagi wyjaśniające

24th lutego 2023

Dodatek 5: Definicje EFESC

12th kwietnia 2022

Formularz dokumentacji CPD

12th kwietnia 2022

Formularz EP i SSRA

12th kwietnia 2022