skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Projekty

EFESC jest zaangażowany w różne projekty finansowane przez UE, które koncentrują się na kwalifikacjach w leśnictwie i umiejętnościach środowiskowych. Naszym celem jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz przesuwanie granic dla nowych metod uczenia się i kwalifikacji

Projekty, w których jesteśmy zaangażowani: