efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

O EMOC

Projekt EMOC ma na celu opracowanie wspólnych europejskich standardów oceny umiejętności niezbędnych do bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska pracy z maszynami. Wynikiem trzyletniego projektu będzie „Europejskie Prawo Jazdy Maszynowej”.

  • EMOC oferuje operatorom maszyn potwierdzenie ich umiejętności, które jest akredytowane przez niezależne organy.
  • Wyniki projektu stanowią instrument dla przedsiębiorców i ich klientów do udowodnienia, że ​​operatorzy maszyn posiadają umiejętności wykonywania określonych zadań. EMOC oferuje dowody kompetencji, które spełniają wymagania prawne i kryteria certyfikacji lasów i wykonawców.
  • EMOC sprzyja edukacji i dalszej edukacji w przedsiębiorstwach leśnych.

EMOC nie zastąpi zasadniczej edukacji zawodowej, która idealnie nadaje kompetencje do wykonywania złożonych zadań w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn leśnych. W rzeczywistości jest to uzupełniający instrument wspomagający podejmowanie decyzji, gdy brak jest certyfikatów szkoleniowych lub gdy indywidualny standard kompetencji jest niejawny.

> Więcej informacji