skuteczny

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

O QUALITYFOREST

QualityForest (2017-2019) podjął wyzwanie opracowania nowych kwalifikacji zawodowych, obejmujących wszystkie kompetencje Europejskiego Certyfikatu Pilarki (ECC). Członkowie Europejskiej Rady ds.Leśnictwa i Umiejętności Środowiskowych (EFESC) (Belgia, Francja i Hiszpania) oraz nowi partnerzy (Bułgaria, Polska, Portugalia, Słowenia) opracowali we współpracy przewodnik dotyczący uczenia się i oceny, przy wsparciu innych podmiotów i ośrodków szkoleniowych jako partnerzy stowarzyszeni.

Przewodnik zawiera wskazówki metodyczne i praktyczne informacje o opracowaniu, realizacji i ocenie procesu szkoleniowego obejmującego wszystkie kompetencje Europejskiego Certyfikatu Pilarki. Podręcznik uczenia się i oceniania można pobrać tutaj.

Partnerzy opracowali również propozycję opracowania standardu zawodowego dla utrzymania i ochrony środowiska naturalnego (lasy, góry, nabrzeża i drogi wodne), zarządzania zespołami rolniczymi i leśnymi, maszynami i narzędziami w bezpiecznych i zdrowych warunkach, stosując kryteria jakości i rentowność i przestrzeganie przepisów środowiskowych oraz zapobieganie ryzyku zawodowemu.

Projekt przyświecał celom

  • aby sprostać wymaganiom branży
  • zmniejszenie liczby wypadków i ofiar śmiertelnych
  • zmniejszenie powiązanych kosztów ekonomicznych i osobistych związanych z wypadkami
  • doskonalenie i zwiększanie umiejętności operatorów i wydajności w miejscu pracy
  • zwiększenie mobilności operatorów i szans na zatrudnienie w całej Europie
  • ulepszenie i rozszerzenie zakresu istniejących standardów szkolenia zawodowego i oceny
  • zachęcanie do uczenia się przez całe życie i ciągłego rozwoju zawodowego i promowanie ich
  • poprawa przejrzystości i uznawania umiejętności i kwalifikacji w Europie

> Więcej informacji

 

Wzmacniacz

 

Partnerzy stowarzyszeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.