efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Udany audyt Narodowej Agencji Hiszpanii

Po dwóch latach pandemicznych opóźnień, 4 i 5 maja 2022 r. Kris Hofkens z

Inverde i Jessica Schmidt z KWF mogli przeprowadzić wzajemną ocenę Hiszpańskiej Agencji Narodowej (CTFC) i jednego Assessment Centre (EFA Quintanes).

Wzajemne przeglądy agencji narodowych odbywają się co trzy lata i mają na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów EFESC, a także przyspieszenie harmonizacji we wszystkich krajach partnerskich.

Audytorzy byli świadkami różnych ocen ECC1 i jednej oceny ECC2. Następnego dnia audytorzy odwiedzili CTFC w celu przeprowadzenia audytu dokumentów i uzyskania informacji zwrotnych, a także pouczającej dyskusji na temat bieżących i przyszłych projektów.