efesc

Zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze wrażenia.

Walne Zgromadzenie EFESC 2019

Zgromadzenie Ogólne 2019 odbyło się w Gross-Umstadt w Niemczech. Jej gospodarzem było Kuratorium fuer Waldarbeit und Forsttechnik eV (KWF eV), które jest również siedzibą Niemieckiej Agencji Narodowej, a ostatnio oficjalnego sekretariatu EFESC.

Po raz kolejny ponad 30 delegatów z dziesięciu różnych krajów Europy wzięło udział w dwudniowym spotkaniu.

Stało się jasne, że europejskie certyfikaty pił łańcuchowych (ECC) oparte na europejskich standardach pił łańcuchowych (ECS) zyskują na znaczeniu w całej Europie. W 2018 EFESC powitał Rumunię jako nową Narodową Agencję i dołączyło kilku nowych członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Dlatego w tym roku Zgromadzenie Ogólne odbyło się pod hasłem przejścia EFESC od projektu do pełnoprawnej organizacji. EFESC utworzył teraz oficjalny sekretariat z siedzibą w KWF eV w Niemczech. W ramach transformacji EFESC opracowuje również i wdraża coraz bardziej rygorystyczny system zapewniania jakości.

W miarę postępów EFESC zmieniają się też metody szkolenia i oceny. Kilku członków przedstawiło projekty szkolenia zawodowego, które integrują narzędzia rzeczywistości cyfrowej i wirtualnej w szkoleniach leśnych.